Energi och underhållsoptimering av pumpsystem

Välkommen till Pumpdagen 5 oktober 2016

För fjärde året i rad arrangeras Pumpdagen – Kunskapsdagen om pumpsystem, i samarbete med Pumpportalen. Programmet uppdateras löpande. Pumpdagen vänder sig till dig i beslutsfattande ställning inom processindustri, VA och energisektorn. Anmäl dig redan idag! 

  • Träffa kollegor i branschen
  • Lyssna till intressanta talare
  • Ta del av utställningen och träffa leverantörer
  • Diskutera problemställningar med representanter från branschföretag
Mats Björkner
helmutny
Assarny
SONY DSC
Gunnar Theding
peter midroc
anders sun
Stellan

Plats: LOKAL G1, Svenska Mässan
Program med tider: 

9.00 – 9.30
Registrering med morgonkaffe och mingel

9.30 – 9.40
Välkomstanförande
Programansvarig Mats Björkner

9.40 – 10.20
Pumpunderhåll i rätt tid ger besparing!
Kunskap inom pumpunderhåll ger dig möjlighet att spara pengar genom att identifiera rätt väg. När vi genomför underhåll på rätt sätt leder det till besparing genom energiförbrukning samtidigt som driftsäkerheten i pumpsystemet ökar. Lösningar som gör era operatörer kunniga att i rätt tid ge underhållspersonalen förvarning för att utföra service under normal arbetstid leder till ständig förbättring av pumparna i systemet som effektivt verkar för planerad produktion med ökad vinst.
Talare: Helmut Salsland, Relianeering AB

10.20- 10.40
Korrekt utformad rörledning ökar driftsäkerheten
En pump med väl avvägd hydraulisk prestanda (lyfthöjd, flöde, sughöjd, effekt och verkningsgrad) för sin applikation bör vara både driftsäker och effektiv men i verkligheten kan små avvikelser från en bra installation ställa till med stora problem. Ett stort energibolag i Sverige hade en pump med dubbelsidigt sugande pumphjul där alla installations och driftskrav tycktes väl uppfyllda, trots det hade man stora problem med vibrationer som gav upphov till slitage av på tätningar och lager samt skador på pumphjul, pumphus och anslutande rör. Med erfarenhet från andra likande fall kunde Assar ganska snart konstatera att rörledningarna var orsaken till problemen. Med exempel från verkligheten redogör Assar för problem med felaktiga rörledningar, lösningar på problemen och med ovanstående projekt som exempel, på hur små skillnader kan få avgörande betydelse för driftsäkerhet och prestanda.
Talare: Assar Åkerman, Pumpkonsult

10.40 – 11.10
Fika och mingel med Pumpdagens partners

11.10 – 11.35
Effektiv uppriktning – gör rätt saker och gör dem rätt!
Korrekt uppriktning är en förutsättningarna för att få en effektiv drift av en pumpanläggning. Det finns betydande ekonomiska vinster att göra i redan befintliga anläggningar om man gör rätt åtgärder, i rätt tid och på rätt sätt. Vilka är då nyckelfaktorerna för att få ut maximalt resultat ur ditt arbete med uppriktning?
Talare: Peter Sandström, Acoem

11.35 – 12.00
LEAP, ny teknik som ger stora energibesparingar.
Med hjälp av sin nya LEAP (Low Energy Air Pump) teknologi, har Tapflo har tagit fram en tryckluftsdriven membranpump som startar vid extremt låga lufttryck. Tekniken som medför avsevärda energibesparingar ger även helt nya möjligheter att kontrollera och styra en membranpump.
Talare: Gunnar Theding, Tapflo AB

12.00 – 13.00
Lunch och mingel med Pumpdagens partners

13.00 – 13.25
Riskbaserat underhåll ökar driftsäkerheten
Riskbaserad underhållsstyrning utgår från konsekvensen av ett funktionsbortfall. Metoden bygger på en kritikalitetsklassning där utrustning rangordnas och oönskade händelser som stopp, haverier och höga reparationskostnader på pumpar kan undvikas. Peter visar hur metodiken fungerar och implementeras i anläggningens befintliga underhållssystem.
Talare: Peter Hallengren, Midroc

13.25 – 13.50
Detektera problem och förbättra tillförlitligheten hos pumpar
Problem som kavitation, löshet i fundament, pumplager, uppriktning och resonanser är vanligt förekommande men hur ska man mäta och vad ska man mäta? Vi får ta del av fall från verkligheten som visar hur man kan använda vibrationsmätning för att detektera problem och förbättra tillförlitligheten hos pumpar. Anders Sundholm från MLT presenterar några fall där smart vibrationsmätning gett svar på frågan vad som varit rotorsaken till kundernas problem.
Talare: Anders Sundholm, MLT AB

13.50 – 14.20
Fika och mingel med Pumpdagens partners

14.20 – 14.45
Effektivisering av pumpdrift gav besparing på 415 000 kr/år
Föredraget beskriver grundligt hur ABB under förra året hjälpte Sandviken Energi att effektivisera pumpdrifter för fjärrvärmedistributionen. Stellan och hans medarbetare utvärderade en befintlig pumpdrift och föreslog det åtgärdsprogram som genomfördes och ledde till en uppskattad besparing på ca 830 MWh/år, eller ca 415,000 kr per år.
Talare: Stellan Rosenquist, ABB

14.45 – 15.20
Pump Optimering, ISO standard och metod
Sedan april 2015 finns nya direktiv för energiutvärdering och optimering av pumpsystem enligt den nya standarden ISO 14414. Föredraget presenterar grunderna i de riktlinjer som gäller för kartläggning av pumpsystem, enligt Nivå 1-3, för anläggningar, fabriker och andra ISO-certifierade organisationer.presenterar en enkel modell för att jämföra energibesparing och återbetalningsstid på investeringen. Presentationen innehåller, exempel, verktyg och hjälpmedel.
Talare:  Mats Björkner, Pumpportalen

15.20 – 15.30
Summering
Talare:  Mats Björkner, Pumpportalen

 

 

Anmäl dig här!

Partner 2016

Visa upp ditt företag och träffa nya kunder –
Bli partner till Pumpdagen

Som partner syns du i all marknadsföring och får tillgång till en utställarplats intill seminarielokalen.

Länk till partnerpaket >

tidningensomarrangerardagens_300x250

Arrangörer

Process Nordic PumpPortalen

Samarbetspartner