Start 2017-11-02T15:10:49+00:00

För femte året i rad

Kunskapsdagen om pumpsystem, i samarbete med Pumpportalen. Programmet uppdateras löpande. Pumpdagen vänder sig till dig i beslutsfattande ställning inom processindustri, VA och energisektorn.

Program

09.00 Registrering med morgonkaffe och mingel

09.30 Dagens moderator Mats Björkner, Pumpportalen hälsar välkommen.

09.40 Thomas Lundqvist, LT Teknik & Ventil AB
Undvik onödig friktion mellan pumpar och ventiler
Pumpar och ventiler är beroende av att anpassas efter varandra, när de inte samverkar blir det friktion i förhållandet som leder till ökade kostnader och problem. Genom att välja, placera eller rent av reglera fel, blir ventilen snabbt pumpens värsta fiende. Thomas Lundqvist har 40-års erfarenhet i ventilbranschen och redogör för några exempel kring problemen med utgångspunkt från att göra rätt från början.
”Om vi lär oss att göra rätt från början, kapar vi onödiga drifts- och underhållskostnader och framförallt så undviker vi att äventyra driftsäkerheten.”

10.20 Lars Hansson, Bauer Water Technology
Lösningar på problem med avlagringar och korrosion i pumpsystem
Den svåra problematiken med avlagringar, korrosion och vattenkvaliteten i pumpsystem för fjärrvärme, kylsystem och industrivattensystem medför bl.a. högre energikostnader, kortare livslängd, sämre pump cirkulation, lägre systemtillgänglighet och ökat underhåll och service. Problemet är inte någon lättlöst knut men det finns lösningar. Lars visar några av dessa och kompletterar med drift och erfarenhet från kundinstallationer på olika applikationer.

10.40 Fika och mingel med Pumpdagens utställare

11.10 Thomas Björkman, Energimyndigheten
Energikartläggning, lagkrav och möjligheter
Thomas kommer prata om Energikartläggning och redogöra för nuvarande lagkrav samt vilka stöd företag kan använda sig av avseende energikartläggning. Vidare presenterar han vad Ekodesign kraven innebär för de produkter vi har på våra anläggningar samt vad som kommer framgent, efter programmet för Energieffektivisering.

11.35 Olle Falgén Enqvist, KTH
Optimering av pumpsystem på en kemifabrik
Olle har gjort ett kandidatarbete på en anläggning i Sverige som avsåg att genomlysa energibesparingspotential i ett större pumpsystem för kontinuerlig pumpning av kemikalier. I sitt arbete har Olle lokaliserat ett antal flaskhalsar och potentiella optimeringsmöjligheter. Under föredraget beskriver han problemet, redogör för arbetet och sina slutsatser och delar med sig av andra erfarenheter han gjort i sitt arbete.

12.00 Lunch och mingel med Pumpdagens utställare

13.00 P-O Johansson, Pumpteknik AB
Driftsäker pumpning av orensat vatten
P-O kommer att tala om svårigheterna med pumpning av orensat (avlopps)vatten och visa på lösningar tillsammans med en referenskund.

13.25 Ola Thulin, CG Drives
Ny teknik förbättrar driften och förlänger livslängden för pumpar
Frekvensomriktaren har under de senaste två decennierna revolutionerat möjligheterna att styra pumpar på ett kostnadseffektivt sätt. På senare tid har man även utvecklat nya funktioner i frekvensomriktare, byggt in både intelligens och automation. Ola Thulin visar i sitt föredrag hur denna nya teknik fått stor betydelse för några av CG Drives kunder i Sverige.

13.50 Fika och mingel med Pumpdagens utställare

14.20 Björn Berglind och Thomas E. Jensen, Lyma Kemiteknik
Magnetdrivna pumpar kan vara lösningen
Diskussioner kring problem med pumpar landar ofta i tätningsrelaterade diskussioner. Magnetkopplade pumpar har inga tätningar, kan de vara lösningen på många av de problem vi upplever?  Hur ser kostnadsbilden ut avseende inköp, driftskostnader och underhållskostnader i förhållande till konventionella pumpar? Björn ger oss svaren och en inblick i magnetkopplade pumpars styrkor och svagheter samt exempel från verkliga fall.

14.45 Åke Nyqvist, Chesterton och Thomas Pettersson, Ståthöga MA Teknik AB
Arbeta stukturerat med effektivisering av pumpar
Genom att kombinera teknik med kunskap och samarbete kan vi förbättra våra energislukande pumpar. Energi och vatten är värdefulla resurser som borde prioriteras högre än vi gör idag. Priserna för dessa resurser stiger och att rusta för framtiden borde vara självklart. Kan vi få gamla pumpar lika effektiva som nya eller behöver allt gammalt bytas ut är frågor som kräver svar. Åke och Thomas ger en hel del kalla fakta, delar med sig av case där man lyckats genomföra omfattande besparingar genom strukturerat arbete med energieffektiviserande åtgärder för pumpar inom Svensk industri.

15.15 Mats Björkner, Pumpportalen
Summering

15.30 Avslutning och mingel med Pumpdagens utställare

Pumpdagen - årets pumphändelse!

– Träffa kollegor i branschen.
– Lyssna till intressanta talare.
– Ta del av utställningen och träffa leverantörer.
– Diskutera problemställningar med representanter från branschföretag.

Partner

Arrangörer

Samarbetspartner